tekens-en-symbolen

Betekenis van verschillende symbolen en tekens die soms voorkomen op graven en grafstenen.

Afgebroken zuil: De afgebroken zuil staat symbool voor het plotselinge einde van het leven.
Anker: Is het symbool voor standvastigheid, vastberadenheid en trouw. Veelal gebruikt bij zeelieden.
Babyvoetjes: Kenmerk voor een doodgeboren kindje, een symbool voor de stapjes die het nooit heeft kunnen zetten.
Bloem (of geknakte bloem): De bloem staat symbool voor de ziel, net zoals de bloem naar het zonlicht reikt, reikt de ziel naar God. De bloem staat ook voor de vergankelijkheid van het aardse leven.
Duif: De duif staat symbool voor de liefde. Zittend op het graf symboliseert een duif de ziel van de overledene, die krachten verzamelt voor de reis naar het hiernamaals.
Vaak wordt de duif samen met twee handen weer gegeven, de duif (ziel) wordt dan vrij gelaten.
Fakkel: De omgekeerde fakkel is het symbool van het gedoofde leven, de dood. Een brandende fakkel verwijst naar een nieuw leven, de wederopstanding. Vaak zijn de twee fakkels kruislings afgebeeld.
Hart: Is het symbool van liefde en trouw. De verbondenheid tussen man en vrouw, de doornen rondom het hart staan voor de zonden die een mens begaat, vlammen staan voor de liefde voor Christus.
Korenaren: De korenaar staat symbool voor het brood, denk aan de eucharistie of het laatste avondmaal, waar het brood het lichaam van christus symboliseert.
Lelietje van Dalen: is het symbool van Christus als brenger van heil en het evangelie.
Olijftak: De olijftak staat symbool voor vrede, verzoening en hoop. Vaak in combinatie met de (vredes) duif, die een olijftak terug bracht naar Noah op zijn Ark
Palmtak: De palmtak staat symbool voor de intocht van Jezus in Jerusalem, maar ook voor de overwinning op de dood.
Roos: De roos staat symbool voor het lijden van christus, de 5 bladeren wijzen naar zijn 5 wonden.
Tegenwoordig staat de roos symbool voor de liefde en een afgeknakte roos staat voor een te jong overledene, iemand die in de bloei van zijn leven heen gegaan is.
Schedel: Het is een symbool van de kortstondigheid van het leven
Schedel met gekruiste beenderen: een Vanitassymbool (Vanitas staat voor ijdelheid)
De schedel met de gekruiste beenderen verwijzen naar het tijdelijke van ons aardse leven.
Treurwilg: Niet alleen de treurwilg, maar elke treurboom staat symbool voor het verdriet, de hangende takken staan voor de tranen die vloeien naar de aarde.
Vogel: Vogels staan symbool voor vrijheid, maar ook voor het onbereikbare.
Vaak worden sommige soorten vogels (b.v. kraai) gezien als bode van de dood.
Zon: Staat voor het licht van de allerhoogste. Meestal half weergegeven. Dit kan zowel op het einde van het leven betekenen, zonsondergang, of het begin van een nieuw leven (wederopstanding), de zonsopkomst.

Reacties zijn gesloten.